درباره ما

گروه بازركاني طباطبائي از سال 1358 فعاليتهاي خود را در بخش تهيه و توزيع  قطعات يدكي خودروهاي سبك آغاز نموده.هدف اين مجموعه همواره ارائه محصولاتي با كيفيت برتر در راستايي حمايت از مصرف كنندگان بوده است.تلاش مجموعه مديريت در تحقق اين هدف با بكارگيري نيروهايي متخصص و زبده و ايجاد ساختاري نظام يافته سبب توسعه  كمي و كيفي اين مجموعه طي سالهاي فعاليت آن گرديده.گروه بازرگاني طباطبائي با سرمايه گذاري در كارخانجات داخلي و ايجاد برند استوان همواره حمايت خود را از توليد كنندگان ايراني به اثبات رسانده.در سالهاي اخير نيز با سرمايه گذاري هاي وسيع در بخش بازرگاني و واردات در قالبهاي تجاري (سیبارو,موری) و در راس آنها (ولتک) تلاش هرچه بيشتر خود را در نيل به هدف  تجارت برد- برد بكار گرفته.اميد است با لطف يزدان يكتا و توجه بيش از پيش هموطنان شاهد پيشرفت پايدار اين مجموعه باشيم

مشتری مداری

مشتري مداري و توجه به خواسته های مشتري از عوامل مهم موفقيت هر سيستمي در نيل به اهداف خود مي باشد گستره اي بسيار ويژه اي است كه گروه بازرگاني طباطبائي با نگاه دقيق و همه جانبه به دنبال آن است تا جايگاه خود را در بازارهاي تازه و رشد يافته تثبيت نمايد و اين هدف با محصولات و خدمات برتر و مشاركاتهاي راهبردي امكان پذير است

 

 

 

 

History

TABATABAEI business group was established in 1979 in the field of automotive division.During years of activity great efforts have been provided by the management to use skilled experts and to make systematic organization causing a significant growth and development for this group TABATABAEI business group by investing on Iran auto Parts Company and developing OSTVAN brand supports national products. Now to achieve customer satisfaction TABATABAEI business group comes with highly invest in trade and import with brands MORI – A A TOP – SIBARO and its own brand WellTec

Flexibility

Customer service and customer satisfaction are important factors of success in any system. Flexibility is necessary means to create revolutionary changes for joint venture agreement